ตลับกรองจีบ PVDF

  • PVDF pleated filter cartridge

    ตลับกรองจีบ PVDF

    คาร์ทริดจ์ซีรีย์ YCF ทำจากเมมเบรน PVDF ที่ชอบน้ำโพลีไวนิลลิดีนฟลูออไรด์ วัสดุนี้มีประสิทธิภาพการต้านทานความร้อนที่ดีและสามารถใช้งานได้ยาวนานใน 80 °C - 90°C PVDF มีประสิทธิภาพการดูดซับโปรตีนต่ำ และเหมาะสมอย่างยิ่งในสารละลายธาตุอาหาร สารชีวภาพ การกรองวัคซีนปลอดเชื้อ ในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพการตกตะกอนต่ำและความเข้ากันได้ของสารเคมีที่เป็นสากล